image banner
  • Đang online: 10
  • Hôm nay: 205
  • Tất cả: 151232
Sở GTVT Nghệ An: Hơn 300 Đảng viên, cán bộ công chức viên chức dự Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII
Sáng 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII của Đảng. Tại 3 điểm cầu của Sở Giao thông vận tải Nghệ An (Cơ quan văn phòng Sở, Trung tâm Kiểm định xe cơ giới đường bộ Nghệ An, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Nghệ An) có hơn 300 Đảng viên, CBCCVC dự để học tập.
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Cơ quan Sở Giao thông vận tải

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII) vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Anh-tin-baiĐiểm cầu tại Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Anh-tin-bai

Điểm cầu tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ Nghệ An

Hội nghị diễn ra trong 2,5 ngày, trong đó các ngày 5 và 6/12, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước quán triệt 4 chuyên đề:

- Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”;

- Nghị số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”;

- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 về “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”;

- Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Khắc Chương - CĐN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.844.530 - Fax: 02383.849.670 - Email:gtvt@nghean.gov.vn