image banner
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 106
  • Tất cả: 245212
Thông báo về việc niêm yết công khai Kết luận thanh tra
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010, ngày 19/05/2021, Sở Giao thông vận tải Nghệ An ban hành Thông báo số 1658/TB. SGTVT ngày 19/5/2021 về việc niêm yết công khai kết luận thanh tra.

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010, ngày 19/05/2021, Sở Giao thông vận tải Nghệ An ban hành Thông báo số 1658/TB. SGTVT ngày 19/5/2021 về việc niêm yết công khai kết luận thanh tra.

Theo đó, Sở GTVT Nghệ An thông báo Kết luận thanh tra số 08/KL-TTr.P1 ngày 19/04/2021 của Thanh tra tỉnh Nghệ An Kết luận số 08/KL-TTr.P1 ngày 19/4/2021 của Thanh tra tỉnh Nghệ An về việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; gắn với thanh tra việc thực thi công vụ nhiệm vụ của CBCC,VC tại Sở GTVT và Kết luận số 07/KL-TTR.P1 ngày 19/4/2021 của Thanh tra tỉnh Nghệ An về công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách và các nguồn thu khác; công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước tại Sở Giao thông vận tải và các đơn vị trực thuộc.

Chi tiết thông báo tại đây

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.844.530 - Fax: 02383.849.670 - Email:gtvt@nghean.gov.vn