Số/Ký hiệu văn bản 01/2016/TT-BGTVT
Ngày ban hành Feb 1, 2016 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh La Thăng
Trích yếu Quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
Nội dung

Tài liệu đính kèm