Số/Ký hiệu văn bản 80/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành Dec 11, 2014 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh La Thăng
Trích yếu Thông tư quy định về việc cấp Giấy phép liên quan đến hoạt động xây dựng trong phạm vi bảo vệ công trình đường sắt
Nội dung

Tài liệu đính kèm