Số/Ký hiệu văn bản 84/2015/TT-BGTVT
Ngày ban hành Dec 30, 2015 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Đinh La Thăng
Trích yếu Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGTVT ngày 08 tháng 3 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
Nội dung

Tài liệu đính kèm