Số/Ký hiệu văn bản 3488/QĐ-UBND
Ngày ban hành Aug 9, 2018 12:00:00 AM GMT+07:00
Người ký Huỳnh Thanh Điền
Trích yếu Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nội dung

Tài liệu đính kèm