Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Hệ thống chính trị
Skip portletPortlet Menu
 
VB chỉ đạo điều hành
Skip portletPortlet Menu
 
Quy hoạch PT - KTXH
Skip portletPortlet Menu
 
CÔNG KHAI NGÂN SÁCH NN
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
 
Cẩm nang du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết Website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
Skip portletPortlet Menu

Quy hoạch điều chỉnh mở rộng khu công nghiệp Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định phê duyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa từ 35ha lên 70ha; chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000.

 
Phát thanh truyền hình thị xã thái hòa
Skip portletPortlet Menu
Bản tin ngày 20/3/2018 của Đài TT TH Thị xã Thái Hòa

 
văn bản chỉ đạo điều hành mới ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
Doanh nghiệp cần biết
Skip portletPortlet Menu
Công khai thông tin doanh nghiệp nợ thuế

 
Danh sách Phường, Xã
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tiến độ giải quyết hồ sơ
Skip portletPortlet Menu
 
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Âm nhạc
Skip portletPortlet Menu