Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Đảng đoàn thể
Skip portletPortlet Menu
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Skip portletPortlet Menu
 
TT ĐẦU TƯ VÀ ĐT MUA SẮM
Skip portletPortlet Menu
 
TT VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng giao thông (19/04/2011 11:07 AM)


Trưởng phòng

TRẦN KHẮC XUÂN

Phó Trưởng phòng

LÊ THANH BÌNH

1. Vị trí và chức năng:

Phòng Quản lý hạ tầng giao thông là phòng chuyên môn nghiệp vụ, tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về hạ tầng giao thông trên địa bàn của tỉnh bao gồm: Đường bộ, đường sắt, đường sông, sân bay, cảng biển, đường thủy nội địa… và an toàn giao thông liên quan đến kết cấu hạ tầng giao thông

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1- Tham mưu, thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước toàn bộ hệ thống công trình giao thông trên địa bàn (Đường bộ, đường sắt, đường sông, sân bay, cảng biển, đường thủy nội địa…);

- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo trì mạng lưới giao thông đường bộ, đường thủy nội địa do Trung ương ủy thác và UBND tỉnh giao nhiệm vụ quản lý (Quốc lộ ủy thác, đường tỉnh, đường sông)

- Tham mưu xây dựng các Đề án, Quy định, Quyết định, cơ chế, chính sách v.v… để phục vụ công tác quản lý, bảo trì, hệ thống công trình giao thông do địa phương quản lý. Phân loại, đánh giá tình trạng kỹ thuật của công trình trên các tuyến Quốc lộ (được Trung ương ủy thác quản lý), đường Tỉnh, đường Huyện, xã và các đường khác theo đúng quy định hiện hành. Chỉ đạo kiểm tra việc quản lý, bảo trì đường địa phương.

- Hướng dẫn việc thực hiện các văn bản pháp qui chuyên ngành phục vụ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thông công trình giao thông  và bảo vệ hành lang an toàn giao thông tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Xem xét, có ý kiến đề xuất đối với các dự án liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến công trình giao thông trên đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật.

2.2- Tham mưu thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

2.3- Chỉ đạo, đôn đốc đảm bảo giao thông luôn thông suốt và an toàn trong mọi tình huống.

2.4- Chủ trì, phối hợp với các Phòng Ban liên quan để thể hiện chức năng quản lý và sử dụng nguồn vốn sự nghiệp giao thông:

- Là đầu mối tổ chức quản lý quá trình thực hiện các công trình giao sửa chữa đường bộ, đường sông từ khâu lập và giao kế hoạch, đôn đốc công tác khảo sát, thiết kế, thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán, triển khai thi công cho đến giai đoạn hoàn thành công trình và tổ chức nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng, đảm bảo yêu cầu tiến độ, chất lượng, thủ tục quy định;

- Phối hợp với phòng Kế hoạch tổng hợp, Văn phòng Sở để tham mưu đề xuất kế hoạch sửa chữa đường bộ, đường sông hàng năm và phân khai thông báo đặt hàng kế hoạch quý;

- Là thành viên Hội đồng nghiệm thu các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng do Sở GTVT Nghệ An quản lý.

2.5- Là thành viên thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của Ngành:

- Tham mưu phương án phòng chống lụt bão, các văn bản chỉ đạo về phòng chống lụt bão; tìm kiếm cứu nạn;

- Theo dõi đôn đốc, kiểm tra công tác PCLB&TKCN; Thực hiện nghiêm túc chế độ trực PCLB và báo cáo thường xuyên, đột xuất về tình hình mưa bão, tỉnh hình giao thông trên địa bàn Tỉnh cho Lãnh đạo Sở và Lãnh đạo cấp trên theo đúng qui định;

- Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị quản lý; đơn vị thi công kịp thời xử lý, khắc phục đảm bảo giao thông khi công trình xẩy ra sự cố gây nên ách tắc giao thông và tìm kiếm cứu nạn; Phối hợp với Khu quản lý đường bộ IV; lực lượng khác để tham gia ứng cứu khi xẩy ra sự cố ách tắc giao thông

2.6- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở cấp Giấy phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên tuyến đường được giao  nhiệm vụ quản lý; cấp phép thi công các công trình xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ, đường sông theo thẩm quyền qui định.

2.7- Lưu trữ hồ sơ hoàn công, tài liệu công trình giao thông đã hoàn thành đưa vào sử dụng, các thông tin, dự liệu liên quan đến hệ thông công trình được giao quản lý. Thực hiện quản lý hệ thống văn bản đi và đến của Phòng.

2.8- Theo dõi, tham mưu, báo cáo về an toàn giao thông liên quan đến hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông của Ngành và các báo cáo liên quan khác.

2.9- Thực hiện công tác đào tạo cán bộ cho phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nguồn cán bộ theo tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ của Sở.

2.10- Phối kết hợp tốt với các phòng ban, đơn vị, các cấp, các ngành xây dựng mối quan hệ để thực hiện nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động nghiệp vụ của Phòng;

2.11- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao


                                                              

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
   Trang chủ | Thư điện tử công vụ | Cổng TTĐT chính phủ

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Sở
Trụ sở: Số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ Anh
ĐIện thoại: 0238.3 844 530 - Fax: 038.3 849 670 - Email: gtvt@nghean.gov.vn