Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Đảng đoàn thể
Skip portletPortlet Menu
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Skip portletPortlet Menu
 
TT ĐẦU TƯ VÀ ĐT MUA SẮM
Skip portletPortlet Menu
 
TT VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Phòng Kế hoạch tổng hợp (19/04/2011 11:10 AM)

Trưởng phòng:

Phạm Huy Trâm

Phó Trưởng phòng:

Nguyễn Trần Quảng

1. Vị trí và chức năng.

Phòng kế hoạch tổng hợp là Phòng tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về các lĩnh vực: quy hoạch, chiến lược, kế hoạch, chương trình, đề án, các cơ chế chính sách về phát triển giao thông vận tải của Tỉnh và theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn.

2.1- Xây dựng quy hoạch, chiến lược phát triển giao thông vận tải của tỉnh và công bố, kiểm tra việc thực hiện; Góp ý kiến về quy hoạch, đề án các công trình, dự án liên quan đến Giao thông vận tải trên địa bàn; Đôn đốc, phối hợp các cấp, các ngành triển khai quy hoạch về giao thông vận tải. Thẩm định quy hoạch giao thông vận tải. Hướng dẫn và theo dõi việc xây dựng quy hoạch phát triển Giao thông vận tải ở các Huyện. Tổng hợp tình hình thực hiện quy hoạch về GTVT trên địa bàn, quy hoạch các cấp, các ngành liên quan đến GTVT để tham mưu và phối hợp thực hiện.

2.2- Xây dựng các đề án phát triển hạ tầng giao thông vận tải, điều chỉnh duyệt các đề án theo yêu cầu của Tỉnh, của Lãnh đạo Sở và theo dõi, triển khai thực hiện;

2.3- Chủ trì lập kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm phát triển về giao thông vận tải của Ngành và theo dõi, triển khai thực hiện;

2.4- Tham mưu xây dựng dự thảo các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải của Tỉnh, phát triển giao thông nông thôn cho UBND tỉnh ban hành và theo dõi tình hình thực hiện. Tham mưu, kiểm tra việc hỗ trợ Giao thông nông thôn. Tham gia góp ý kiến về cơ chế chính sách liên quan lĩnh vực hạ tầng giao thông.

2.5- Tham gia quản lý vốn sự nghiệp giao thông: Xây dựng, bảo vệ, thông báo kế hoạch vốn; phối hợp với bộ phận tài chính của Văn phòng Sở phân khai vốn để triển khai thực hiện; tham mưu chỉ định thầu đối với các công trình có vốn sự nghiệp giao thông; tham gia chấm thầu các công trình khi được Lãnh đạo Sở giao;

2.6- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở ký các hợp đồng về sửa chữa thường xuyên, sửa chữa vừa, các hợp đồng về tư vấn thiết kế, giám sát.v.v…

2.7- Thông kê tổng hợp các hoạt động của Ngành; kế hoạch quân sự của Ngành;

2.8- Đôn đốc tổng hợp tình hình thu hút đầu tư về giao thông vận tải;

2.9- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất; Thông báo nội dung hội nghị giao ban hàng tháng và các thông báo  khác có liên quan.

2.10- Thực hiện công tác đào tạo cán bộ của phòng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đáp ứng nguồn cán bộ theo tiêu chuẩn quy hoạch cán bộ của Sở.

2.11- Phối kết hợp tốt với các phòng ban, đơn vị, các cấp, các ngành xây dựng mối quan hệ để thực hiện nhiệm vụ được giao; Tổ chức thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động nghiệp vụ của Phòng;

          2.12- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Giám đốc Sở giao.

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
   Trang chủ | Thư điện tử công vụ | Cổng TTĐT chính phủ

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Sở
Trụ sở: Số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ Anh
ĐIện thoại: 0238.3 844 530 - Fax: 038.3 849 670 - Email: gtvt@nghean.gov.vn