Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Đảng đoàn thể
Skip portletPortlet Menu
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Skip portletPortlet Menu
 
TT ĐẦU TƯ VÀ ĐT MUA SẮM
Skip portletPortlet Menu
 
TT VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII - nhiệm kỳ 2015 - 2020 (13/10/2015 02:01 PM)

Sáng nay (13/10), tại TP Vinh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII - nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức được khai mạc.

Đại hội đã vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và của nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Đại hội cũng đã vinh dự được đón đồng chí Trần Đức Lương - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước; Các đ/c Ủy viên TƯ Đảng; lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương, Quân khu 4, lãnh đạo một số tỉnh bạn và các Tập đoàn kinh tế lớn trong nước; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành, MTTQ và Đoàn thể Trung ương là người Nghệ An; các bậc lão thành cách mạng; lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, đại diện các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;  lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cùng 450 đại biểu chính thức đại diện cho 179.229 đảng viên của 29 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đúng 7h00, Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ

Đúng 7h00, Đại hội tiến hành nghi thức chào cờ
Phút mặc niệm...
Phút mặc niệm...

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 được tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa trọng đại: Đất nước sau 30 năm đổi mới đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử; Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, giành được nhiều thành tựu quan trọng, đang thực sự chuyển mình bước vào thời kỳ phát triển mới, với tốc độ nhanh hơn, mạnh hơn, vững chắc hơn.

Đ/c Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn  văn khai mạc Đại hội
Đ/c Trần Hồng Châu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Tại buổi khai mạc, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu mỗi đại biểu cần phải  nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành tốt 04 nội dung: Thứ nhất, tiến hành kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; đánh giá đúng thành tựu, ưu điểm, khuyết điểm, tìm ra nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; gắn kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua, với việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; từ đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của nhiệm kỳ 2015-2020 trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng. Thứ hai, thảo luận và góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thứ ba, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội có nhiệm vụ lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tầm nhìn chiến lược; có năng lực lãnh đạo, tổ chức triển khai thực hiện và xử lý những vấn phức tạp nảy sinh trong thực tiễn để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, để lãnh đạo đảng bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh nhà thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội sẽ quyết định. Thứ tư, Đại hội có nhiệm vụ bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đủ về số lượng, đúng cơ cấu, đảm bảo chất lượng, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng bộ và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh để tham gia, đóng góp vào những công việc trọng đại của Đảng, của đất nước.

Đ/c Hồ Đức Phớ c - Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo các chính trị tại Đai hội
Đ/c Hồ Đức Phớ c - Bí thư Tỉnh ủy trình bày báo các chính trị tại Đai hội

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Hồ Đức Phớc đã trình bày báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 trình Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 18.

Báo cáo nêu rõ: Phát huy truyền thống Xô - viết anh hùng và quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dưới sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, quá trình triển khai thực hiện năng động của chính quyền các cấp, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng các doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội của tỉnh  trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã có bước phát triển khá toàn diện, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong đó, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 7,89%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 ước đạt 29 triệu đồng, tăng gần gấp 2 lần so với năm 2010. Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 29,89% năm 2010 lên 32,5% năm 2015; dịch vụ tăng từ 41,15 lên 43,3%; nông nghiệp giảm từ 28,96% xuống còn 24,2%. Thu ngân sách tăng nhanh, năm 2015 dự kiến đạt 10.034 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp  giai đoạn 2011 - 2015 ước tăng 4,65%, đạt mục tiêu đề ra. Sản lượng lương thực vượt mục tiêu, đạt trên 1,2 triệu tấn/năm. Đã từng bước hình thành các vùng nguyên liệu tập trung gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Tổng nguồn vốn huy động thực hiện  xây dựng NTM giai đoạn 2011 - 2015 ước đạt trên 19.000 tỷ đồng. Đến hết năm 2015 dự kiến có 1 đơn vị cấp huyện và 114 xã (chiếm 27% số xã) đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân đạt 12,5 tiêu chí/xã. Giá trị sản xuất bình quân 5 năm công nghiệp – xây dựng đạt 10,71%; riêng công nghiệp tăng 15,95%. Cơ cấu chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành có tiềm năng, lợi thế của tỉnh như thủy điện, sản xuất đồ uống, chế biến lâm sản, khai thác chế biến khoáng sản, chế biến hải sản, may mặc... Tiếp tục quy hoạch và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng trong Khu kinh tế Đông Nam, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Giá trị dịch vụ bình quân ước tăng 10%, thương mại tăng bình quân 11%. Tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến năm 2015 đạt 655 triệu USD, vượt mục tiêu đề ra.

Trong nhiệm kỳ qua, tỉnh đã thu hút được 533 dự án mới với 136.989 tỷ đồng vốn đăng ký, trong đó có 507 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký 131.870 tỷ đồng, 26 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tổng vốn đăng ký 5.118 tỷ đồng. Đặc biệt, nhiều dự án có quy mô lớn, ứng dụng công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, tạo tiền đề quan trọng cho phát triển trong những năm tiếp theo.  

Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên. Đặc biệt, tỷ lệ số học sinh đỗ tốt nghiệp các cấp, số học sinh thi đậu cao đẳng, đại học, học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc tế đứng tốp đầu cả nước, Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hàng năm đã giải quyết việc làm cho khoảng 35.660 lao động. Cả nhiệm kỳ xuất khẩu được trên 51.000 lao động. Bình quân tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm 3,07%/ mục tiêu giảm 2%/năm, đến năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 7,5 - 8%, vượt mục tiêu 10% nghị quyết đề ra.  Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, hoạt động đối ngoại được mở rộng. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường.

Việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Công tác phát triển đảng viên mới được quan tâm. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được triển khai khá tốt ở cả 3 cấp.

Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội
Đoàn Chủ tịch, đoàn thư ký Đại hội

Báo cáo chính trị cũng thẳng thắn nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua: Việc thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế quan trọng chưa đạt mục tiêu đề ra. Tốc độ và chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, thiếu bền vững. Quy hoạch và xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Một số hạn chế thuộc lĩnh vực văn hoá xã hội, môi trường chậm được khắc phục. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh và tư pháp còn một số mặt hạn chế. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và đảng viên chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tổ chức học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ở một số nơi đang còn hình thức. Cụ thể hoá chương trình hành động, kế hoạch thực hiện của một số cấp ủy còn thiếu chủ động, kém hiệu quả.Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số nơi còn hình thức. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 có mặt còn hạn chế, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi. Một bộ phận cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị thiếu vững vàng, giảm sút ý chí chiến đấu, chấp hành không nghiêm Điều lệ, nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, vi phạm đạo đức công vụ, gây phiền hà đối với nhân dân và doanh nghiệp. Hoạt động của chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân còn một số hạn chế.

Báo cáo chính trị cũng đã phân tích rõ những nguyên nhân tồn tại, hạn chế và rút ra 5 bài học kinh nghiệm, đó là: Thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Phát huy vai trò chủ động, sáng tạo của chính quyền trong quản lý, điều hành; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực và chủ động hội nhập kinh tế; Nhạy bén, kiên quyết, sáng tạo, bám sát thực tiễn của địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Toàn cảnh phiên khai  mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Toàn cảnh phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Trên cơ sở đó, Đại hội cũng đề ra mục tiêu tổng quát giai đoạn 2015 – 2020 của tỉnh Nghệ An, đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực, đẩy mạnh thu hút ngoại lực, xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, là trung tâm về tài chính, thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hoá, thể thao, công nghiệp công nghệ cao của vùng Bắc Trung Bộ; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc xứ Nghệ; quốc phòng an ninh vững chắc, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hệ thống chính trị vững mạnh.

Trong đó, một số chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2020 như  phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa bình quân giai đoạn 2016 - 2020 đạt 11%; Thu nhập bình quân đầu ngườiđạt khoảng 70 - 75 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 40 - 41%, dịch vụ 40 - 41%, nông lâm ngư nghiệp 18 - 20%; Kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,2 tỷ USD; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 25.000 - 30.000 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 400.000 tỷ đồng; Có 50% số xã và 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; Có 70% số trường đạt chuẩn quốc gia. 75% xã phường đạt tiêu chí quốc gia về y tế; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%. Bình quân hàng năm giải quyết việc làm cho khoảng 35 - 37 ngàn lao động. Giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp khu vực thành, thị xuống dưới 2,5%; Tỷ lệ hộ nghèo giảm mỗi năm khoảng 2 - 3%. Kết nạp mới bình quân hàng năm 5.600 - 5.800 đảng viên.

Báo cáo chính trị cũng đã nêu ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, công tác an ninh quốc phòng, đối ngoại và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, các giải pháp trọng tâm được đưa ra, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, đổi mới tư duy nhất là tư duy kinh tế, phát huy dân chủ, đoàn kết đồng thuận, tạo sức mạnh tổng hợp làm động lực mạnh mẽ cho phát triển; Cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh; Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ; Xây dựng các chính sách tạo động lực cho phát triển các lĩnh vực kinh tế xã hội; Đẩy mạnh cải cách hành chính; Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc tổ chức thực hiện...

Đ/c Nguyễn Xuân Đường -  Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
Đ/c Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnhntrình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII

Đại hội cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa 17 trình tại Đại hội.  Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp, các mũi đột phá cho phát triển kinh tế xã hội trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội
Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính Phủ  đã biểu dương và chúc mừng Đảng bộ và nhân dân Nghệ An về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời lưu ý đến một số yếu kém, khuyết điểm và đề nghị đại hội cần dành thời gian phân tích, đánh giá, chỉ rõ nguyên nhân, từ đó có giải pháp khắc phục có hiệu quả. Đồng chí Phó TTCP yêu cầu Đại hội tập trung thảo luận để quyết nghị phương hướng mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp mà báo cáo chính trị đã nêu. Trong đó, cần tập trung thực hiện có hiệu quả Quyết định số 26 của Bộ Chính trị về việc phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 với mục tiêu tổng quát là: nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tăng cường đoàn kết thống nhất, phát huy nội lực, tận dụng thu hút mọi nguồn lực phấn đấu xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, tạo cơ sở  đến năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp, là trung tâm về tài chính thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao của vùng Bắc Trung bộ.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Tỉnh Nghệ An cần tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TW 4 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm đạo đức Hồ Chí Minh; khắc phục tư tưởng bảo thủ, ỷ lại, chủ quan, nóng vội, tự thỏa mãn; Đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; tăng cương kỷ luật, kỷ cương, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; Nâng cao năng lực quản lý và điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tâm huyết, có trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Nghệ An phải xây dựng cho được bộ máy công quyền, đội ngũ công chức thực sự phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực sự phát huy dân chủ, sáng suốt giới thiệu, lựa chọn những đồng chí đủ tiêu chuẩn, thực sự tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, có năng lực đảm đương trọng trách được giao để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020.  Ngay sau khi kết thúc Đại hội, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khẩn trương xây dựng chương trình hành động, đề án, kế hoạch  thực hiện nghị quyết Đại hội; phân công chỉ đạo thực hiện và đề ra thời gian hoàn thành.

Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với nữ đại biểu trong giờ giải lao
Phó TTCP Nguyễn Xuân Phúc trao đổi với nữ đại biểu trong giờ giải lao

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 sẽ tiếp tục làm việc và tiến hành phiên bế mạc vào chiều mai. Chiều nay và sáng mai, Đại hội sẽ tiếp tục thảo luận vào các dự thảo văn kiện Đại hội, tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 12.

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
   Trang chủ | Thư điện tử công vụ | Cổng TTĐT chính phủ

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Sở
Trụ sở: Số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ Anh
ĐIện thoại: 0238.3 844 530 - Fax: 038.3 849 670 - Email: gtvt@nghean.gov.vn