Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Đảng đoàn thể
Skip portletPortlet Menu
 
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Skip portletPortlet Menu
 
TT ĐẦU TƯ VÀ ĐT MUA SẮM
Skip portletPortlet Menu
 
TT VẬN TẢI HÀNH KHÁCH
Skip portletPortlet Menu
 
HỆ THỐNG VĂN BẢN NỘI BỘ
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công đoàn ngành (19/04/2011 11:07 AM)


Chủ tịch công đoàn ngành:

PHẠM KHÁNH HÀ

1. Chức năng: Theo quy định tại Điều 25 Điều lệ công đoàn, về Công đoàn ngành địa phương có những chức năng sau.
     - Đại diện chăm lo và bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong ngành. 
    - Tham gia quản lý Nhà nước và xã hội; tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của ngành và nhà nước.
    - Giáo dục, động viên công nhân viên chức – lao động phát huy quyền làm chủ đất nước, thực hiện nghĩa vụ công dân, xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm của tổ chức Công đoàn trong toàn ngành.
     - Hướng dẫn, chỉ đạo hoạt động của các công đoàn cơ sở  trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải Nghệ An.
    - Chủ động phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng quy chế và chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành triển khai các hoạt động.
    - Thực hiện quan hệ đối ngoại theo quy định của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

2. Nhiêm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều 25 khoản 4 Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn ngành:

a. Tổ chức triển khai các chủ trương công tác của Liên đoàn lao động tỉnh, Công đoàn ngành GTVT Việt Nam và Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ Công đoàn ngành.

b. Tham gia với Sở Giao thông vận tải về công tác quản lý của ngành, các vấn đề có liên quan đến trách nhiệm và lợi ích ngành, xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức và lao động ngành.

c. Hướng dẫn, thông tin về pháp luật và các chế độ, chính sách khoa học kỷ thuật ngành nghề, chỉ đạo công đoàn cấp dưới thực hiện các chế độ, chính sách lao động ngành nghề. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền giáo dục đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhiệm vụ của công đoàn và truyền thống, nghĩa vụ quyền lợi của CNVCLĐ trong ngành.

d. Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách ngành, nghề, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ trong ngành; hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng và ký kết thoả ước lao động tập thể, tổ chức và lãnh đạo đình công theo quy định của pháp luật; đại diện cho công đoàn cơ sở hoặc người lao động khởi kiện hoặc tham gia vào quá trình tố tụng khi được công đoàn cơ sở hoặc người lao động uỷ quyền.

đ. Phát triển đoàn viên và công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế, thực hiện công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp của Liên đoàn lao động tỉnh, xây dựng công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn vững mạnh.

 |  Đầu trang
<<   <  1  >  >>
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
   Trang chủ | Thư điện tử công vụ | Cổng TTĐT chính phủ

Cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An
Chịu trách nhiệm nội dung: Giám đốc Sở
Trụ sở: Số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ Anh
ĐIện thoại: 0238.3 844 530 - Fax: 038.3 849 670 - Email: gtvt@nghean.gov.vn