Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
đơn vị trực thuộc
Skip portletPortlet Menu
 
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tin chi tiết
Skip portletPortlet Menu
 
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong dịp Tết Quý Tỵ 2013 (28/01/2013 01:34 PM)

(Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 24/1/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 21/12/2012 của ban Bí thư Trung ương về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 về Quy chế tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng; Công điện số 10/CT-TTg ngày 3/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai công tác phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Phối hợp với cấp ủy, công đoàn, tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức thuộc cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị số 21-CT/TƯ ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư Trung ương và Công điện số 10/CT-TTg ngày 3/1/2013 của Thủ tướng Chính phủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Có kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị Tết, tổ chức các hoạt động cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui tươi, an toàn, lành mạnh và tiết kiệm; tránh xa hoa, lãng phí.

3. Nghiêm cấm mọi hình thức tặng quà Tết cho cấp trên; không sử dụng tiền, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động trong dịp Tết và Xuân Quý Tỵ 2013.

4. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi tình hình và báo cáo những trường hợp sở dụng tài sản công không đúng quy định, lãng phí trong dịp Tết Nguyên đán 2013. Tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ trước ngày 18/2/2012.

Yêu cầu các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc những nội dung nêu tại Công điện này.


Chủ tịch


Hồ Đức Phớc

Nguồn: Baonghean.vn

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu