image banner
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 83
  • Tất cả: 65133
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 làm việc tại Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Nhân viên dự toán: 01 chỉ tiêu

2. Nhân viên kỹ thuật: 03 chỉ tiêu

3. Nhân viên tuần kiểm: 07 chỉ tiêu.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Đối tượng và điều kiện:

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Tuổi đời 18 tuổi trở lên.

- Có phiếu đăng ký dự tuyển.

- Có hồ sơ lý lịch cá nhân được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

- Có đủ các văn bằng, chính chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn dự tuyển:

- Đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ và chức trách được giao.

- Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do cơ quan tuyển dụng xác định nhưng không làm trái với quy định của pháp luật.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Mỗi thí sinh nộp 01 bộ Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm, hồ sơ tuyển dụng gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học văn phòng và Bảng điểm kết quả học tập (Bản sao bằng tốt nghiệp đại học và kết quả học tập, có chứng thực) theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.

4. Bản sao giấy khai sinh.

5. Bản sao sổ hộ khẩu thường trú.

6. Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định.

7. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

8. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. (nếu có)

9. 03 ảnh cỡ 4x6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 3 tháng, ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh phía sau ảnh.

10. 02 phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận.

IV Nội dung, hình thức tuyển dụng viên chức:

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

2. Nội dung tuyển dụng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

3. Xác định người trúng tuyển:

- Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

+ Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

V.Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 25/12/2020 thông báo đến hết ngày 25/01/2021 (Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần)

- Địa điểm: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Ban Quản lý Bảo trì đương bộ Nghệ An, số 47 Lê Hồng Phong – Tp Vinh – Nghệ An.

- SĐT: 0238.3737.137

- Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

VI. Lệ phí xét tuyển:

Căn cứ Thông tư liên tịch số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính: Lệ phí tuyển dụng 500.000đ/01 hồ sơ dự tuyển.

- Thí sinh đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ và phí dự tuyển, khi đến mang theo chứng minh nhân dân và bằng tốt nghiệp đại học, kết quả học tập gốc.

- Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

VII. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển và tài liệu hướng dẫn ôn tập:

- Thời gian tổ chức xét tuyển và tài liệu hướng dẫn ôn tập: Dự kiến từ ngày 26/1/2021 đến hết ngày 03/2/2021.

- Địa điểm tổ chức xét tuyển: Phòng hội trường tầng 7, tòa nhà Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An – Số 47 Lê Hồng Phong, Tp Vinh, Nghệ An.

Ban Quản lý Bảo trì đường bộ Nghệ An thông báo đến các cá nhân có nguyện vọng, nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

Xem văn bản tại đây.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.844.530 - Fax: 02383.849.670 - Email:gtvt@nghean.gov.vn