image banner
  • Đang online: 8
  • Hôm nay: 94
  • Tất cả: 65144
Tác phẩm: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Thực hiện Kế hoạch số 69-KH/ĐUK ngày 01/8/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đảng ủy Sở GTVT trân trọng giới thiệu đến toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động và nhân dân tác phẩm quan trọng này.

Tải về

Đảng ủy Sở GTVT

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỈNH NGHỆ AN
Chịu trách nhiệm chính: Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Nghệ An
Địa chỉ: Số 47 đường Lê Hồng Phong, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 02383.844.530 - Fax: 02383.849.670 - Email:gtvt@nghean.gov.vn